en / rus / pl
Specjalizacja branżowa | Metalurgia i branża górnicza
Przykłady projektów analitycznych i doradczych
 • Utworzenie zewnętrznej rezerwy kadrowej (menedżerowie pracujący na 3 poziomach przetwórstwa: produkcja wielkopiecowa, wytop i walcowanie stali; zwycięzcy konkursu „Inżynier roku”) dla dużego holdingu hutniczego, skala: Rosja, Ukraina, Kazachstan
 • Mapa rynku dla liderów badań i rozwoju głównych graczy na rynku aluminium (projekt międzynarodowy) dla holdingu hutniczego, skala: Rosja, Ukraina, Kazachstan, Europa Wschodnia, Kanada, Norwegia, Japonia
Przykłady udanych rekrutacji
 • Dyrektor ds. digitalizacji produkcji, duży holding metalurgiczny, Rosja
 • Dyrektor ds. poszukiwań geologicznych, duża międzynarodowa firma doradcza, Kazachstan
 • Dyrektor ds. projektów badawczych, duży holding metalurgiczny, Norwegia
 • Dyrektor GR, członek zarządu, duży holding metalurgiczny, Rosja
 • Dyrektor ds. jakości w głównym oddziale, duży holding metalurgiczny (wyszukiwanie międzynarodowe), Rosja
 • Dyrektor operacyjny, duża firma górnicza, Rosja
 • Kierownik ds. stopów odlewniczych, duży producent aluminium (wyszukiwanie międzynarodowe), Szwajcaria
 • CEO i dyrektor finansowy, duży producent aluminium (wyszukiwanie międzynarodowe), Gwinea
 • Szef ds. rozwoju majątku międzynarodowego, duży holding metalurgiczny, Rosja
Specjalizacja branżowa | Przemysł surowcowy, energetyczny i chemiczny
Przykłady projektów analitycznych i doradczych
 • Utworzenie zewnętrznej rezerwy kadrowej absolwentów pierwszej dwudziestki światowych szkół dla dużego holdingu chemicznego, skala: Rosja, Europa, USA, Kanada
 • Opracowanie strategii HR dla dużego producenta w branży chemicznej
 • Analiza efektywności struktury organizacyjnej i ocena skuteczności istniejącego systemu motywacji dla dużego rosyjskiego holdingu
 • Opracowanie środków usprawniających organizację i racjonalizację pracy w zakładzie górniczym Przykłady udanych rekrutacji
Przykłady udanych rekrutacji
 • Dyrektor generalny, Instytut Kompleksowego Projektowania (NPP i TPP), duża firma energetyczna, Rosja
 • Dyrektor oddziału, główny producent kamienia, Polska
 • Dyrektor ds. badań i rozwoju, międzynarodowa firma chemiczna (wyszukiwanie międzynarodowe), Polska
 • Dyrektor handlowy, duża firma energetyczna, Rosja
 • Dyrektor ds. kontrolingu, duża międzynarodowa firma usługowa w branży naftowej, Rosja
 • Szef ds. zrównoważonych rozwiązań, duża międzynarodowa firma konsultingowa (wyszukiwanie międzynarodowe), Rosja i Kazachstan
 • Senior Business Development Manager, duża międzynarodowa firma petrochemiczna (wyszukiwanie międzynarodowe), Rosja i region EMEA
Specjalizacja branżowa | Ciężka produkcja, transport i budowa maszyn
Przykłady projektów analitycznych i doradczych
 • Mapa rynku kierowników biur projektowych (budowa maszyn) dla dużego rosyjskiego producenta wagonów kolejowych, skala: Rosja, Kazachstan i Ukraina
 • Wykonawczy projekt badawczy mający na celu utworzenia działu handlowego dla dużego przedsiębiorstwa zajmującego się naprawą taboru kolejowego w Rosji,
 • Badanie wynagrodzeń (poziomy - dyrektor handlowy, kierownik działu / działu sprzedaży, główny specjalista ds. zarządzania handlowego) dla dużego holdingu w branży budowy maszyn, skala: Rosja, Kazachstan i Ukraina
Przykłady udanych rekrutacji
 • Dyrektor jakości, duży holding w branży budowy maszyn (wyszukiwanie międzynarodowe), Rosja
 • Dyrektor zarządzający, zachodnie przedsiębiorstwo produkcyjne (wyszukiwanie międzynarodowe), Rosja i Europa Wschodnia
 • Dyrektor handlowy, duży holding w branży budowy maszyn, Rosja i region EMEA
 • Dyrektor ds. ochrony środowiska i BHP, wiodący producent samochodów, Rosja
 • Kierownik ds. wdrażania Lean Manufacturing, duży holding w branży budowy maszyn, Rosja i WNP
 • Zastępca dyrektora generalnego, przedsiębiorstwo produkcyjne w branży lotniczej, Rosja
Specjalizacja branżowa | Banki i instytucje finansowe
Przykłady projektów analitycznych i doradczych
 • Utworzenie zewnętrznej rezerwy kadrowej (szefowie bloków i działów: operacyjnego, finansowego, zapewnieniа zgodności działalności z regulacjami prawnymi i normatywnymi, handlowego, informatycznego, marketingowego, rozwoju organizacyjnego i zasobów ludzkich) dla uniwersalnego banku międzynarodowego, skala: Rosja, Kazachstan, Białoruś
 • Szczegółowa analiza wynagrodzeń i pakietów socjalnych u najbliższych konkurentów (poziomy: członkowie zarządu, dyrektorzy departamentów, dyrektorzy oddziałów) dla międzynarodowego banku w lokalizacji: Moskwa, Petersburg, Kijów.
 • Mapa rynkowa szefów departamentów ds. ryzyka banków detalicznych dla dużego rosyjskiego banku, skala: Europa Wschodnia, USA, Wielka Brytania, Ukraina, Kazachstan, Rosja
Przykłady udanych rekrutacji
 • Główny księgowy, bank międzynarodowy, Rosja
 • Dyrektor ds. zarządzania ryzykiem, bank międzynarodowy, Rosja (wyszukiwanie międzynarodowe)
 • Dyrektor ds. prawnych, europejski bank, Rosja
 • Dyrektor projektu ds. zarządzania finansami i inwestycjami, duże przedsiębiorstwo inwestycyjne, Rosja
 • Dyrektor IT, bank rosyjski, Rosja
 • Szef audytu wewnętrznego, bank międzynarodowy, Kazachstan
 • Specjalista ds. zgodności (Compliaens), europejski bank, Austria (wyszukiwanie międzynarodowe)
 • Szef AML / CFT, Sankcje i FATCA, bank międzynarodowy, Rosja
 • Dyrektor GR, bank rosyjski, Rosja
 • Szef departamentu kredytowego, rosyjski bank, Białoruś

© 2010-2020 Squadra Forte (All Rights Reserved)
Rosja, Moskwa - 129164, Ulica Jaroslawska 8 korpus 7, buiro 313
7 495 728 18 92 | layko@squadraforte.com
Polska, Warszawa- 03-149, Ul. Aluzyjna, 25D, lok 412
48 500 428102 | nkomarnitskaya@squadraforte.com